โครงสร้างธุรกิจ

เคมีภัณฑ์หลากหลายประเภทของคาโอถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา

เรายังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจระดับโลกของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมผ่านวัสดุ การคิดค้นสูตรทางเคมี และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย

bf_top

bf_top

bf_top_sp

 • เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร
  เคมีอุตสาหกรรมการเกษตร

  - สารลดแรงตึงผิวสำหรับ
    ยาปราบศัตรูพืช
  - สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนและ
    สารเสริมสำหรับปุ๋ย
  - สารกำจัดแบคทีเรีย
  - การหมัก
  - สารเคลือบผิวผลไม้

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานก่อสร้างระบบพื้นฐาน

  - ส่วนผสมคอนกรีต
  - น้ำยาถอดแบบคอนกรีต
  - สารทำฟอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานหล่อเหล็ก

  - การทำแบบหล่อด้วยระบบฟูราน
  - การทำแบบหล่อด้วย
    ระบบอัลคาไลน์ฟีนอลิก
  - สารเคลือบผิว
  - น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์
  - วัสดุหล่อโลหะ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็ก

  - น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    และชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัย
    ความแม่นยำสูงในการผลิต
  - น้ำยาทำความสะอาดเลนส์, แม่พิมพ์
    และชิปของสารกึ่งตัวนำ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สารหล่อลื่น

  - สารเสริมน้ำมันหล่อลื่น

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานโลหะและทรัพยากร

  - น้ำยาทำความสะอาดโลหะ
  - น้ำยากันสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะ
    สำหรับชิ้นส่วนโลหะ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • พลาสติไซเซอร์

  - สารเสริมที่ใช้ในงานผลิต
    ฟิล์ม, หนังสังเคราะห์,
    แผ่นพลาสติก, สายไฟ และ
    ชิ้นส่วนอัดขึ้นรูปต่าง ๆ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • พลาสติกและยาง

  - สารหล่อลื่น
  - สารป้องกันไฟฟ้าสถิต
  - สารป้องกันการเกิดฝ้า
  - สารลดแรงตึงผิวสำหรับปฏิกิริยาพอลิเมอไร
    เซชันแบบอิมัลชัน
  - ธุรกิจถุงมือยาง

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เยื่อและกระดาษ

  - สารช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ
  - น้ำยากำจัดหมึกออกจากกระดาษ
  - สารเพิ่มปริมาณ
  - สารช่วยกระจายตัว
  - สารต้านการเกิดฟอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ถนนและยางรถ

  - สารเสริมยางมะตอย
  - สารอิมัลซิไฟเออร์

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การทำความสะอาดและสุขอนามัย

  - สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ
  - สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก
  - สารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ
  - สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
Page Top