คาโอ เคมิคอล

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายแชมพูและผงซักฟอก ณ โรงงานที่อำเภอพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้งโรงงานเคมีภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตแชมพู ทั้งผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ

Kao Chemicals Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.

 • ธุรกิจของเรา
  ธุรกิจของเรา

  คาโอดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมของเราต้องเผชิญผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันแห่งอนาคต ขณะที่เราดำเนินการออกแบบ ผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษยชาติ การตัดสินใจของฝ่ายบริหารจึงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์แห่งประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตและสังคมที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่เราพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงสร้างธุรกิจ
  โครงสร้างธุรกิจ

  เคมีภัณฑ์หลากหลายประเภทของคาโอถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา

  เรายังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจระดับโลกของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมผ่านวัสดุ การคิดค้นสูตรทางเคมี และกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน
  ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน

  เราทำให้ธุรกิจเคมีภัณฑ์เติบโตผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้เราทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ผ่านวัฒนธรรม Yoki-Monozukuri นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้าและโลกของเราเป็นสำคัญ โดยการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ว่าด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ พฤติกรรม และความปรารถนาของผู้บริโภคในการดำรงชีวิตแบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลก เราเรียกสิ่งนี้ว่า "คิเรอิ ไลฟ์สไตล์" (Kirei Lifestyle) และเราเรียกวิสัยทัศน์ คำมั่นสัญญา และการดำเนินงานอันนำไปสู่ไลฟ์สไตล์ดังกล่าวนี้ว่า "Kirei Lifestyle Plan" หรือแผนการดำเนินชีวิตแบบคิเรอิ คาโอมีความมุ่งมั่นพยายามในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อสังคมผ่านแนวคิด"คิเรอิ ไลฟ์สไตล์" (Kirei Lifestyle Plan)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Page Top