ธุรกิจของเรา

ob_top

ob_top

ob_top_sp

เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เคมีภัณฑ์
เราจึงสนับสนุนการมีส่วนร่วม
สร้างอนาคตของอุตสาหกรรมและสังคมที่ยั่งยืน

คุณมาซาฮิโระ คาตาโยเสะ
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง และประธานกรรมการ
ธุรกิจเคมีภัณฑ์

คาโอดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมของเราต้องเผชิญผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และทางเลือกใหม่แห่งอนาคต ขณะที่เราดำเนินการออกแบบ ผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้คน สังคม และโลกใบนี้ การตัดสินใจของฝ่ายบริหารจึงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์แห่งประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตและสังคมที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่เราพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก

เราออกแบบโลโก้นี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ และสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์การดำเนินงานของเราสำหรับอนาคต สโลแกนที่ว่า “การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเคมีภัณฑ์” นั้น บ่งชี้ความหมายอันมีนัยสำคัญ ที่มากกว่าการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ทว่ายังแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของเรา ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านการส่งมอบเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้นวัตกรรมและข้อมูลใหม่ ๆ ในการออกแบบและสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่าย

ob_logo_of_our_chemical_business

ob_company

ข้อมูลบริษัท

คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายแชมพูและผงซักฟอก ณ โรงงานที่อำเภอพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้งโรงงานเคมีภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตแชมพูสำหรับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดำเนินการผลิต ณ โรงงานแห่งใหม่ ที่มีขนาดของพื้นที่ 157,000 ตร.ม.

โรงงานคาโอตั้งอยู่เลขที่ 700/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยทำเลที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ 57 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 46 กิโลเมตร

ob_ research

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา

ในช่วงเวลานับศตวรรษที่ก่อตั้งและดำเนินกิจการมา คาโอได้สร้างประวัติศาสตร์และผลงานด้านเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

Page Top