ข้อมูลบริษัท

cp_top

cp_top

cp_top_sp

cp_company

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 ดำเนินการผลิตแชมพู และผงซักฟอก ครั้งแรก ณ โรงงานที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ ด้วยพื้นที่ขนาด 157,000 ตารางเมตร

ปัจจุบันโรงงานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 700/313 หมู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนห้วฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากรุงเทพมหานคร 57 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 46 กิโลเมตร

cp_detergent

คาโอ ประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัยพัฒนา พร้อมผลิตเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทำให้คาโอ ประเทศไทย สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จากสาขาต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการวิจัย การผลิต และการจัดหา คาโอ ประเทศไทย จะใช้เครือข่ายทั่วโลกเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเหมาะสม

kao_O-NES-tower

O-NES TOWER

สำนักงานคาโอ ตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ
บนถนนสุขุมวิท ซอย 6 แยกนานา
กรุงเทพฯ

ภารกิจของเรา

ภารกิจของเราคือการมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อความยั่งยืนของโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่มีคุณค่า

คำมั่นสัญญาของเรา

คาโอสัญญาว่าจะทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลก และสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้

Page Top