ข้อมูลผลิตภัณฑ์

catalog_top

catalog_top

catalog_top_sp

th_Chemicals_infomation

ข้อมูลเคมีภัณฑ์

คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายแชมพูและผงซักฟอก ณ โรงงานที่อำเภอพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้งโรงงานเคมีภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตแชมพูสำหรับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Enriching lives, in harmony with nature

ข้อมูลเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

การมีส่วนร่วมของคาโอในธุรกิจเคมีอุตสาหกรรมเกษตรนั้นยึดหลักการวิจัยตั้งแต่ระดับพื้นฐานตลอดจนการพัฒนาแบบประยุกต์ ทั้งยังครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบไปจนถึงการออกแบบและผลิตเคมีภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่ทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการผลิตเคมีอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการใช้และการกำจัดเคมีอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสำคัญ

PI_KAOADUVANTA-200_TH

ข้อมูลเคมีภัณฑ์ คาโอ แอดจูแวนท์ เอ-200

คาโอ แอดจูแวนท์ เอ-200 เป็นสารจับใบชนิดพิเศษที่เหมาะกับการใช้งานกับอากาศยานไร้คนขับ
เช่น โดรน หรือเฮลิคอปเตอร์ฉีดพ่นทางการเกษตร
มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการการปลิวของละอองโดยลม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีทางการเกษตรโดยปรับปรุงความสามารถในการเปียกและควบคุมขนาดหยดน้ำ

Enriching lives, in harmony with nature

ข้อมูลเคมีภัณฑ์ สารเติมแต่งสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก

สารเติมแต่งหลากหลายชนิด เช่น สารให้ความคงตัว สารต้านออกซิเดชัน สารดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต สารฟู สารแต่งสี พลาสติไซเซอร์ สารหล่อลื่น สารป้องกันไฟฟ้าสถิต สารป้องกันการเกิดฝ้า และน้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ ต่างถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปพลาสติก
ดังนั้นสิ่งจำเป็นคือการเลือกสารเติมแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงโดยคำนึงถึงประเภทของพลาสติกที่ต้องการขึ้นรูป วิธีการขึ้นรูป และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
การตลาดและการพัฒนาเคมีภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษรวมอยู่ในธุรกิจของคาโอคอร์ปอเรชั่นด้วยเช่นกัน บรรดาเคมีภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษเหล่านี้ ได้แก่ โพลิเอสเตอร์เรซิน โพลิเอไมด์เรซิน ส่วนประกอบโพลิยูรีเทน ฯลฯ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูป สารเติมแต่งสำหรับกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกของคาโอได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากธุรกิจพอลิเมอร์ชนิดพิเศษดังกล่าว
เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแนะนำสารเสริมของคาโอสำหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

Page Top