2023/10/20

คาโอ เคมิคอล เข้าร่วมงาน "International Foundry Trade Fair and Forum for Indonesia 2023 (GIFA 2023)" ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2566 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่วนงานธุรกิจเคมีโรงหล่อได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการหล่อโลหะ (Foundry) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือเคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองในทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหมือง และอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมีผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก

news-019_01

ภายในงาน ฝ่ายธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่วนงานธุรกิจโรงหล่อ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ได้แก่ เคมีประสาน (Binder) ที่ใช้สำหรับผสมทรายเพื่อขึ้นรูปแบบทรายในกระบวนการหล่อชิ้นงานโลหะ Furan resin (ชื่อสินค้า KAO LIGHTNER)  และ  Alkaline phenol resin (ชื่อสินค้า KAO STEP) เป็นต้น รวมถึงเคมีและสินค้าที่ใช้ในโรงหล่อ เช่น สีทาแบบทราย (ชื่อสินค้า FURANCLEAN) และท่อทางเดินน้ำเหล็กที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ (ชื่อสินค้า EG RUNNER) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

news-019_02

news-019_03

Page Top