2023/10/23

คาโอ เคมิคอล เข้าร่วม "งานประชุม 16th International Congress on Chemistry of Cement 2023)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

news-020_01

เมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง ได้เข้าร่วมในงานประชุม ICCC 2023 (16th International Congress on Chemistry of Cement 2023) การประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 4 ปี ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน จาก 41 ประเทศทั่วโลก

news-020_02

ภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับซีเมนต์และคอนกรีตจากทั่วโลก โดยส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง ได้ร่วมแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจคอนกรีตและธุรกิจก่อสร้าง อาทิ VISCO TOP UT ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของคาโอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของอุโมงค์ด้วยเทคโนโลยีลดแรงตึงผิว ลดฝุ่น และช่วยให้คอนกรีตผสมกันได้ดีและแข็งแรงยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ MIGHTY 21 Series  (Soil Cement Dispersant), MIGHTY®SP-402  (Super Plasticizer for High-Strength concrete pile) และ MIGHTY VISCOTOP 500K สำหรับงานเทคอนกรีตใต้น้ำ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทยังได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายภาคส่วนเป็นอย่างมาก

news-020_03

news-020_04

Page Top