2024/6/5

คาโอ เคมิคอล ร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเคมีภัณฑ์ในงาน PTS Open House 2024

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์ กลุ่มงานธุรกิจโลหะ (Metal business) ได้เข้าร่วมในงาน PTS Open House 2024 ซึ่งจัดโดยบริษัทพรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดชลบุรี

ภายในงาน ส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์ กลุ่มงานธุรกิจโลหะ ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ สารเคมีสำหรับทำความสะอาดและป้องกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะ (STAY BRIGHT 700) ซึ่งเป็นนวัตกรรมสินค้าเคมีชนิดใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้ทำความสะอาด และป้องกันการเกิดสนิมในชิ้นส่วนโลหะเป็นหลัก โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสามารถลดต้นทุนการผลิต  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

news25-1

news25-2

Page Top