2024/6/27

คาโอ เคมิคอลเข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงาน SEMICON SOUTHEAST ASIA 2024

SEMICON SEA 2024-1b

SEMICON SEA 2024-2b

เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดเลนส์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ (Fine Cleaning) ร่วมกับ Kao Singapore Private Ltd. และ Kao Vietnam Co., Ltd. ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน SEMICON SOUTHEAST ASIA 2024 งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้ผลิตนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานจัดขึ้น ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ภายในงาน ส่วนงานธุรกิจเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดเลนส์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ได้ร่วมนำเสนอเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชิ้นเล็กๆ อย่างเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ได้แก่ Dry Film Stripping Agent (CLEANTHROUGH A Series) ที่เป็น additive for Non-Amine type ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายลงในแหล่งน้ำ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ เช่น Cleaner for Flux, Power semi-conductor (CLEANTHROUGH 700/600 Series) และ Additive for Semi-conductor (CLEANTHROUGH KS Series) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Page Top